aperrental 

TÖÖANDJALE

  • Teie firmal võib tihti oskustöölisi puudu jääda, erinevate projektide päästmiseks. Alati ei pea selle puhuks võtma inimesi tööle töölepinguga ja siduda end kõikide tülikate probleemidega mis sellega kaasnevad. Tulemegi siinkohal abiks Teile pakkumaks oskustöölisi nii lühi- kui pikemaajaliste tööprojektidede läbiviimisel. Varustame nad vajalike tööriiete ja muu turvavarustusega. Maksame nende palgad ja maksud, täidame muud vajalikud dokumendid(load, sertifikaadid). Viime regulaarselt läbi oma firmas töötajate kvaliteedikontrolli, vajadusel anname täiendkoolitust.
  • Osutame oma teenust ka projektipõhiselt, koos juhtimisega.
  • Eraldi teenusena võimaldame Soome turule siseneda soovivale ettevõttele kasutada meie firmat vahelülina nende ja Soome poolse kliendi vahel. Vabastame Teid tülikast ja aega nõudvast asjaajamisprotsessist Soome maksuameti, kindlustuse ja muude ametitega. Andes Teile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele. Oleme kantud Soome Tilaajavastuurekisteri`-sse mis näitab kliendile, et ettevõte järgib asjaajamises seaduses ettenähtud korda.
Lisainfo telefonilt +3725011710 või aadressilt aperrental@gmail.com


miks